ແນະນຳ

             ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ​ເຈື່ອງ​ໂຮງລາວ - ຫວຽດ ຈຳກັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ ​ແລະ ​ເຄື່ອນ​ໃຫວຕາມ​ໃບ​ທະ​ບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ສະບັບ​ເລກທີ 037/ຫຈທ ລົງ​ວັນ​ທີ່ 15/9/2008 ທີ່​ພະ​ແນກອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ແຂວງ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ​ ວາງ​ອອກ ​ແລະ​ ດັດ​ແກ້​ເທື່ອ​ທີ່​ສອງ ​ສະບັບ​ເລກ​ທີ່ 0198/ຫຈທ ລົງ​ວັນ​ທີ່ 15/6/2012 ດ້ວຍ​ທືນຈົດ​ທະບຽນ​ການ​ຄ້າ 1,200,000 $ ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທ່າສີໄຄ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

       ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ, ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້- ຂໍເກາະໂສ້ງເສື້ອ ແລະ ຖົງຢາງ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດສະໜອງ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕ່າຂ່າຍໄຟຟ້າທຸກປະເພດ.

     ໃນປີ2012 ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະ ມາຊິກສະພາການຄ້າໂລກ(WTO) ເປັນໂອກາດອັນດີຕໍ່ການສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະສົ່ງອອກຜະ ລິດຕະພັນຂໍເກາະໂສ້ງເສື້ອ ໄປຍັງບັນດາປະເທດໃນເອຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອື່ນໆ.

Support online
Online support
1 ທຸລະກິດ
1 ທຸລະກິດ
+8562091455459
Technology
Technology
+8562091455459
Technical Group
2 ທຸລະກິດ
2 ທຸລະກິດ
+8562091455459
Online visit